ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI

Zapewniamy obsługę prawną postępowań zmierzających do odzyskania praw do nieruchomości przejętych - bez podstawy prawnej lub z naruszeniem przepisów prawa - na własność Państwa w latach 1944-1962.

Na mocy szeregu dekretów, ustaw i rozporządzeń wiele osób fizycznych i prawnych utraciło swoje mienie ( wywłaszczone nieruchomości, znacjonalizowane majątki, utracone przedsiębiorstwa, grunty, mienie zabużańskie itp.).

Byli właściciele, a także ich następcy prawni mają możliwość dochodzenia zwrotu przejętego majątku lub uzyskania odszkodowania.

Jak działamy

Kancelaria PolGen Research zapewnia kompleksową obsługę prawną całego postępowania o zwrot utraconego mienia lub przyznanie odszkodowania. Nasze działania rozpoczynamy od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości oraz analizy sytuacji, w której doszło do utraty nieruchomości. Oceniamy realne szanse odzyskania własności i proponujemy klientowi najkorzystniejsze rozwiązanie. Gromadzimy wszelką dokumentację dotyczącą mienia, właścicieli oraz ich spadkobierców.

Przygotowujemy pozew oraz prowadzimy postępowanie przed sądem.

WYNAGRODZENIE

W każdym przypadku – po wnikliwej analizie informacji dostarczonych przez klienta - dokonujemy indywidualnej wyceny zlecenia, uwzględniając niezbędne poszukiwania, uzyskiwanie kopii dokumentów, tłumaczenie dokumentów oraz obsługę prawną.