POSZUKIWANIA SPADKOWE

Kancelaria prawna PolGen Research specjalizuje się w odnajdywaniu nieznanych spadkobierców oraz uzyskiwaniu dokumentacji niezbędnej w toku postępowań spadkowych. Prowadzimy poszukiwania na terenie Polski, a także Litwy oraz Ukrainy.

Dla kancelarii

Działamy na zlecenie podmiotów uczestniczących w postępowaniach spadkowych: kancelarii prawnych, administratorów majątku, funduszy powierniczych, międzynarodowych firm genealogicznych, a także samych spadkobierców.

Kancelarie oraz inne podmioty korzystają z naszych usług w następujących sytuacjach:

 • Gdy wypłata majątku ze spadku nie może zostać dokonana z powodu trudności w ustaleniu żyjących krewnych
 • Kiedy nie można dotrzeć do osób wskazanych w testamencie zmarłego
 • Kiedy konieczne jest udowodnienie pokrewieństwa spadkobiercy z osobą zmarłą
 • Kiedy w postępowaniu spadkowym należy dowieść przed sądem zachowanie należytej staranności (w ustalaniu spadkobierców)

Zakres usług

 • Odnajdywanie nieznanych spadkobierców poszukiwanych w związku z postępowaniami spadkowymi
 • Dokumentowanie związku z osobą zmarłą (poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych akt metrykalnych, potwierdzających związek odnalezionej osoby z osobą zmarłą)
 • Przygotowanie raportów, schematów przedstawiających relacje rodzinne oraz wykazów sprawdzonych źródeł (to ostatnie ma szczególne znaczenie w udowodnieniu zachowania należytej staranności przed sądem)
 • Tłumaczenie niezbędnej dokumentacji
 • Porady prawne z zakresu prawa spadkowego (dziedziczenie beztestamentowe, testamenty, itp.)
 • Reprezentowanie klientów w sprawach spadkowych przed sądem

Dla spadkobierców

Na czym polega poszukiwanie spadkobierców?
Poszukiwania spadkobierców mogą mieć miejsce zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i beztestamentowego (ustawowego). W przypadku dziedziczenia testamentowego poszukiwania są konieczne, kiedy dane osób wskazanych w testamencie są niepełne lub nieaktualne i na ich podstawie nie można dotrzeć do wymienionych osób. Najczęściej jednak poszukiwania spadkobierców mają miejsce wtedy, gdy bez testamentu umiera osoba nie pozostawiająca - rzekomo - żyjących krewnych. Nie można ustalić spadkobierców zmarłego, gdyż z różnych powodów – takich jak długoletnia emigracja, wojna czy przesiedlenia – kontakty rodzinne zostały zerwane. W większości przypadków okazuje się jednak, że krewni żyją, trzeba ich tylko odnaleźć. Wymaga to zaawansowanych poszukiwań genealogicznych oraz rzetelnego udokumentowania pokrewieństwa z osobą zmarłą. Kancelaria prawna PolGen Research specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań spadkowych, w których niezbędne są poszukiwania genealogiczne oraz poszukiwania spadkobierców. W większości przypadków są to postępowania po osobach zmarłych za granicą.

Przebieg postępowania

 • Otrzymujemy informację, że poszukiwani są spadkobiercy osoby zmarłej za granicą
 • Zbieramy informacje o spadkodawcy i rozpoczynamy poszukiwania genealogiczne, mające na celu ustalenie żyjących krewnych zmarłego, uprawnionych do dziedziczenia po nim
 • Odnajdujemy potencjalnych spadkobierców i kontaktujemy się z nimi
 • Gromadzimy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowania spadkowego
 • Prowadzimy kompleksowo postępowanie spadkowe na wszystkich jego etapach, od złożenia wniosku aż po wypłatę środków

Czy można odziedziczyć długi?

Upraszczając, można powiedzieć, że nie. W sprawach spadkowych prawem właściwym jest prawo obowiązujące w kraju zamieszkania spadkodawcy. W prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach są to z reguły kraje anglosaskie: Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia itp. Umierając, osoba może pozostawić zarówno majątek (w formie środków pieniężnych, nieruchomości, papierów wartościowych itp.), jak i nieuregulowane zobowiązania. W większości przypadków wartość majątku jest większa niż wartość nieuregulowanych zobowiązań. Wówczas - zgodnie z obowiązującymi w tych krajach przepisami - bezpośrednio z masy spadkowej spłacane są najpierw nieuregulowane zobowiązania spadkodawcy, a następnie pozostała kwota przekazywana jest spadkobiercom. Jeśli nieuregulowane zobowiązania przekraczają wartość majątku – co zdarza się niezwykle rzadko - długi te zostają uznane za nieściągalne. Nie mogą zostać przeniesione na spadkobierców. Spadkobiercy nie są zobowiązani do spłaty zobowiązań spadkodawców. W takich wypadkach spadek zostaje uznany za niewypłacalny i spadkobiercy nic nie otrzymują.

Wynagrodzenie

Forma rozliczenia z Państwem uzależniona jest od pewnych warunków (m.in. rodzaju współpracy z partnerem zagranicznym), dlatego warunki finansowe przedstawiamy odnalezionym spadkobiercom w każdym przypadku indywidualnie.

REFERENCJE

W imieniu własnym i członków mojej rodziny pragnę serdecznie podziękować za udzieloną pomoc prawną panu radcy Michałowi J. Marciniakowi i reprezentowanej przez Niego Kancelarii. Radca prawny Michał J. Marciniak od 2011 roku zajmował się sprawą spadkową po naszym zmarłym w Australii krewnym – Edwardzie Charmaju.

Radca M.J. Marciniak wykazał się nie tylko profesjonalizmem, znakomitą orientacją w przepisach prawa spadkowego obowiązującego w Polsce i w Australii, inicjatywą, ale także empatią oraz zrozumieniem dla rodziny zmarłego, był dyspozycyjny i cierpliwie odpowiadał na rodzące się pytania. Cechujące go sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność stały się gwarancją rzetelnie wykonanej pracy. Dzięki wykazywanym umiejętnościom i posiadanej wiedzy Pan Michał J. Marciniak z powodzeniem poprowadził zleconą mu sprawę.

dr Sabina Skałka-Gawlik