GENEALOGIA RODZINNA

Oferujemy pełen zakres usług genealogicznych dla osób, które pragną odkryć historię swojej rodziny, dowiedzieć się więcej o swoich przodkach lub odszukać żyjących krewnych. Prowadzimy poszukiwania nie tylko w Polsce, ale także na terenie Litwy oraz Ukrainy.

Zakres usług

  • Poszukiwania informacji oraz dokumentów dotyczących przodków
  • Poszukiwania żyjących krewnych
  • Poszukiwania rodziny biologicznej osób adoptowanych (rodziców, rodzeństwa)
  • Odnajdywanie i uzyskiwanie kopii akt metrykalnych (aktów urodzenia, ślubu, zgonu)
  • Kwerendy w archiwach państwowych, kościelnych i wojskowych
  • Kwerendy w spisach ludności
  • Przeszukiwanie innych dostępnych źródeł: lokalnej prasy, publikacji regionalnych itp.
  • Organizowanie podróży śladem przodków
  • Tłumaczenie dokumentów
  • Opracowywanie profesjonalnych drzew genealogicznych

Jak działamy

Aby oferować klientom usługi jak najlepiej odpowiadające ich potrzebom, nasze działania obejmują zawsze 4 etapy:

1. ANALIZA
Analizujemy zlecenie klienta i sprawdzamy dostępne źródła. Informujemy klienta o tym w jaki sposób możemy zrealizować wskazany przez niego cel.

2. PLANOWANIE
Analizujemy zlecenie klienta i sprawdzamy dostępne źródła. Informujemy klienta o tym w jaki sposób możemy zrealizować wskazany przez niego cel.

3. POSZUKIWANIA
To etap właściwych poszukiwań genealogicznych, kwerend w archiwach, wnioskowania o kopie itp.

4. RAPORTOWANIE
Przekazujemy klientowi wszelkie uzyskane dokumenty oraz informacje. W odpowiednich przypadkach załączamy również tłumaczenie dokumentów oraz drzewo genealogiczne.

Cennik

Koszt poszukiwań uwzględnia czas niezbędny do wykonania poszukiwań, opłaty w archiwach oraz innych instytucjach, koszty kopii, tłumaczenia, a także dojazdu na miejsce poszukiwań… Dlatego w każdym przypadku ustalamy z klientem budżet na poszukiwania.

REFERENCJE

Michal has been researching several surnames for me and has uncovered a wealth of information. He has gone beyond dates for vital records and has found material about the families and their status in the community. Michal is very knowledgeable in the topic of family history and has great insight in the subject. The families that he has researched for me are from different regions. He does an excellent job of locating and interpreting the data.
Irene Baranski (Plymouth, MI U.S.A.)